industry

industry - ochrana vašich aplikací prostřednictvím inovací

Průmyslu se nabízejí téměř neomezené možnosti použití. I zde stojí v popředí otázky zjednodušování pracovních procesů, vysoké hospodárnosti, ochrany zdraví a zodpovědnosti při nakládání s energetickými zdroji.

SI-KA-TEC® zde nabízí řešení v podobě výrobní řady s-heat, s jejímiž izolačními matracemi a izolačními polštáři pro uzavírací ventily se v průmyslových topných zařízeních či systémech zásobování energiemi eliminují tepelné ztráty, a které přitom umožňují snadný přístup za účelem údržby.

Pro extrémní použití v námořním obchodě a oblasti off-shore nabízí naše výrobní řada s-joint řešení pro ochranu rozvodů oleje a plynu proti tryskavému požáru (jet-fire) v podobě pružných potrubních spojovacích systémů, izolačních a kompenzátorových tkanin splňujících nejvyšší nároky.

Výrobní řada s-safe klade měřítka ochrany lidského zdraví a života na poli ochranných oděvů. Rukavice pro hasiče, tepelně izolační materiál pro oděvní vložky, signální materiál pro oděvní svršky jsou jen některé příklady aplikací.

 
SI-KA-TEC® engineering coating GmbH • Ascher Str. 26 • 95100 Selb / Německo • Tel: +49 9287 9963-0 | Impressum | Privacy Police