Produktové oblasti

Produktové oblasti - inovace pro nejrůznější trhy

Naše povrstvené plošné materiály se používají v celé řadě průmyslových a technických oblastí.

Následující produktové segmenty nabízejí nejrůznější možnosti použití:

  • automotive v automobilovém průmyslu, např. materiál pro hadice či pružná kloubová spojení
  • aerospace v letecké dopravě, např. na plošná vytápění či hadicové spoje
  • industry v nejrůznějších průmyslových oblastech, např. na izolace ventilů či ochranná opláštění

S nástrojem S-competence dodáváme zákazníkům individuální aplikační řešení, která nacházejí cestu do nových druhů výrobků, například extrémně žáruvzdorných izolačních materiálů.

 
SI-KA-TEC® engineering coating GmbH • Ascher Str. 26 • 95100 Selb / Německo • Tel: +49 9287 9963-0 | Impressum | Privacy Police